Search

Uitgaven

Algemeen

Met de Uitgaven Module van Perspectief wordt inzichtelijk gemaakt welke uitgaven een deelnemer heeft. Hiermee kan een totaal financieel inzicht gegeven worden van enerzijds de inkomsten op verschillende momenten en anderzijds de uitgaven op deze momenten. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er welke tekorten en /of overschotten zijn. De uitgaven worden op verschillende leeftijden vastgesteld met behulp van een module die Nibud aanbiedt. Nibud heeft een flink aantal uitgaven posten die door Perspectief in verschillende categorieën worden onderverdeeld. Op basis van data van een deelnemer wordt de module van Nibud aangeroepen en wordt de inschatting van de hoogte van de uitgaven gemaakt. De inkomsten en de uitkomsten worden in een grafiek en in een tabel getoond. De deelnemer kan op de verschillende momenten in de grafiek klikken om een overzicht te krijgen van de verschillende verwachte uitgaven op dat moment. 

Nibud koppeling

Perspectief koppelt met de uitgaven module van Nibud om op verschillende momenten de verwachte uitgaven van een deelnemer vast te kunnen stellen. Om deze verwachte uitgaven te kunnen geven moet voor de volgende onderwerpen informatie van de deelnemer gegeven worden:

 • geboortedatum deelnemer
 • aantal kinderen
 • leeftijd kinderen
 • netto inkomen
 • gegevens over auto (kilometers per jaar, waarde, nieuw of tweedehands)
 • gegevens over woning (koop/huur, WOZ-waarde, bouwjaar, type woning)
 • datum waarop de uitgaven ingeschat moeten worden

Vervolgens worden de verwachte uitgaven op basis van deze informatie door de module van Nibud vastgesteld. Perspectief heeft de verschillende uitgavenposten onderverdeeld in de onderstaande categorieën:

 • Abonnementen en telecom
 • Energie en lokale lasten
 • Huishoudelijke uitgaven
 • Onderwijs
 • Onverwachte en noodzakelijke uitgaven
 • Vervoer
 • Verzekeringen
 • Vrijetijdsuitgaven
 • Wonen

Van deze categorieën kan vervolgens bekeken worden uit welke posten deze precies bestaan.

Data verzamelen - automatisch

Indien gekozen is om de data automatisch op te halen, dan is het mogelijk om de meeste gegevens van een deelnemer uit verschillende databronnen van Ockto op te halen. Hiermee hoeft de deelnemer zelf nog maar beperk extra informatie te geven om zijn verwachte uitgavenpatroon vast te kunnen stellen.

Data verzamelen - handmatig

Indien gekozen wordt om de data handmatig in te voeren, dan kan de deelnemer zelf de informatie invullen om de verwachte uitgaven vast te kunnen stellen.