Search

Pensioen

Algemeen

Met de Pensioen Module van Perspectief wordt inzichtelijk gemaakt op welke momenten een pensioen tot uitkering komt. Hierbij wordt er rekening gehouden met pensioenen die bij verschillende pensioenuitvoerders zijn opgebouwd. Indien u zelf een pensioenuitvoerder bent, dan kunt u de module Pensioen gebruiken om het pensioen dat u voor uw deelnemers administreert uit te breiden met het pensioen dat de deelnemer bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Voor het pensioen waarvoor u zelf de administratie voert weet u exact wat de rekenregels zijn, en bijvoorbeeld de mogelijkheden rondom flexibilisering. Daarnaast worden dan de pensioenen meegenomen die bij andere uitvoerders zijn opgebouwd. Het is mogelijk om de data zowel automatisch op te halen (met behulp van de Ockto-app) als handmatig in te voeren.

Data verzamelen - automatisch

Indien gekozen is om de data automatisch op te halen, dan worden alle verzekerde pensioenen opgehaald uit de informatie die via mijnpensioenoverzicht.nl wordt verkregen. Uit deze informatie wordt de pensioenuitvoerder(s) gelezen waar een pensioen is verzekerd, alsmede de standaard ingangsdatum en de hoogte van het op deze datum verzekerde pensioen.

Data verzamelen - handmatig

Indien gekozen wordt om de data handmatig in te voeren, dan kan de deelnemer zelf aangeven bij welke uitvoerder pensioen voor hem is verzekerd. Hierbij moet het volgende worden aangegeven:

  • naam uitvoerder
  • hoogte verzekerd pensioen
  • ingangsleeftijd pensioen
  • indicatie of pensioen tijdelijk of levenslang is
  • indien tijdelijk pensioen: de leeftijd tot wanneer het pensioen tot uitkering komt