Search

Wettelijke wijzigingen

De belangrijkste wijziging van het pensioenakkoord betreft uiteraard de verplichtstellingen die gelden voor de type pensioenregelingen die nog door een fonds mogen worden gevoerd. Daarnaast brengt het pensioenakkoord ook andere wijzigingen met zich mee. We geven hieronder een beknopt puntsgewijs overzicht.

Regelingen in nieuwe pensioenstelsel

 • Keuze tussen nieuwe pensioencontract of verbeterde premieregeling
 • Voor premieregelingen met progressieve staffel eerbiedigende werking:
  • regelingen afgesloten voor 1 januari 2022 mogen uitgevoerd blijven worden (dus met progressieve staffel)
  • nieuwe deelnemers tot 1 januari 2026 in regeling met progressieve staffel
  • nieuwe deelnemers vanaf 1 januari 2026 in regeling met vlakke staffel
 • Voor regelingen die niet ingevaren worden geldt bestaande FTK

AOW-leeftijd

 • AOW-leeftijd stijgt minder snel dan oorspronkelijk het geval was
 • Dit is in 2019 in wetgeving opgenomen
 • Handhaven koppeling tussen stijging levensverwachting en stijging AOW-leeftijd
 • Voor pensioenakkoord 1-op-1 relatie tussen mate van stijging levensverwachting en mate van stijging AOW-leeftijd
 • Na pensioenakkoord 2/3-koppeling: 1 jaar stijging leeftijdsverwachting betekent verhoging AOW-leeftijd met 8 maanden
 • Dit is in 2020 in wetgeving opgenomen

10% vrije opname

 • Vanaf 1 januari 2023
 • Opgenomen in ‘Wet bedrag ineens, RVU en Verlofsparen’
 • Maximale opname van 10% van waarde ouderdomspensioen op pensioendatum
 • Bij deeltijdpensioen ook mogelijk
 • Niet mogelijk in combinatie met hoog laag
 • Extra afkoopmoment februari van jaar volgend op jaar van bereiken AOW-leeftijd
 • Keuze voor afkoop op pensioendatum of op extra afkoopmoment
 • Details moeten nog uitgewerkt worden

Regeling vervroegd uittreden (RVU)

 • Betreft overbruggingsuitkering die werkgever aan werknemer biedt vanaf ontslagdatum tot pensioendatum
 • 'Fiscale boete’ van 52% op deze uitkering
 • Tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 tijdelijke versoepeling
 • Opgenomen in ‘Wet bedrag ineens, RVU en Verlofsparen’
 • Geen eindheffing indien:
  • regeling maximaal 3 jaar voor AOW-datum ingaat
  • maandbedrag lager is dan € 1.847,-
  • regeling overeengekomen is tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026

Eenvoudiger nabestaandenpensioen

 • Opgenomen in ‘Wet toekomst pensioenen’
 • Partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum ongewijzigd
 • Voor pensioendatum alleen dekking op risicobasis
 • Fiscaal maximum van 50% van salaris ipv 70% van bereikbaar ouderdomspensioen
 • Hoogte partnerpensioen dus diensttijd onafhankelijk
 • Half wezenpensioen 20% van salaris, volle wezenpensioen 40% van salaris
 • Eindleeftijd wezenpensioen altijd 25 jaar

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP-ers

 • Twee afspraken in pensioenakkoord gemaakt:
  • wettelijke verzekeringsplicht voor AO-risico
  • onderzoek hoe ZZP-ers makkelijker voor pensioen kunnen sparen
 • Op dit moment 1 miljoen ZZP-ers
 • In 2009 nog 50% verzekerd, nu minder dan 20%
 • Afspraken moeten nog uitgewerkt worden