Search

ActuIT biedt u inzicht in uw financiële toekomst

Perspectief: inzicht in de totale financiële situatie

Met het nieuwe Pensioenakkoord wordt het nog belangrijker om deelnemers inzicht in hun totale financiële toekomstverwachting te geven. De scenario-afhankelijke pensioenindicatie betekent voor deelnemers dat zij inzicht zullen willen in hoeverre de risico's zich verhouden tot hun verwachte toekomstige uitgaven. Daarbij dienen dan ook overige componenten zoals de inkomsten en pensioenen van de partner en geprognosticeerde vermogens meegenomen te worden.
Voor dit doel ontwikkelden wij reeds het pakket Perspectief. De oplossing om deelnemers inzicht in hun totale financiële situatie te geven.

Ontdek meer over Perspectief.

Download persioenakkoord brochure ActuIT

Brochure

Download hier onze brochure
‘ActuIT en het Pensioenakkoord’.

Download de brochure