Search

E-mail communicatie met Futurama

Futurama is als communicatieplatform uiterst geschikt om op alle mogelijke moderne manieren met de deelnemer te communiceren. E-mail is een van de mogelijkheden. ActuIT committeert zich eraan om dit zoveel mogelijk voor u te faciliteren.

Digitale communicatie is de toekomst

Wij denken dat online-communicatie ook voor pensioenfondsen de communicatiemethode van de toekomst is. De groep deelnemers die gewend is aan digitaal communiceren wordt steeds groter. Veel deelnemers communiceren nu al digitaal met bijvoorbeeld hun bank, met hun verzekeraar, maar vaak ook met hun werkgever. Door ook over pensioen meer digitaal te gaan communiceren bereikt u een kostenbesparing en grotere klanttevredenheid.

ActuIT ondersteunt u bij de transitie naar digitale communicatie

ActuIT kan u op een aantal manieren helpen om op een interactieve digitale manier met uw deelnemer te communiceren. Via websites, maar ook via e-mail. Via e-mail kunt u bijvoorbeeld de volgende communicatie trajecten afhandelen:
  • bericht sturen aan de deelnemer dat de UPO beschikbaar is in het digitale dossier. Hierdoor kunt u er ook voor kiezen om deelnemers die daar voor kiezen geen papieren UPO meer te sturen;
  • antwoord geven op een vraag die de deelnemer gesteld heeft, bijvoorbeeld met een verwijzing naar een berekening in de pensioenplanner;
  • bericht sturen aan de deelnemer als de nieuwe jaaropgave beschikbaar is in het dossier.

Integratie met pensioenplanner

Door de integratie met de pensioenplanner kunt u de deelnemer heel goed informeren. U kunt bijvoorbeeld een mailing sturen met een link naar de pensioenplanner waarin u:
  • het effect van de nieuwe regeling op maat van deze deelnemer uitlegt.
  • het effect van de nieuwe AOW leeftijd aan de deelnemer uitlegt.

Voordelen van e-mail communicatie

Door meer met e-mail met uw deelnemer te communiceren bereikt u de volgende voordelen:
  • grote kostenbesparing doordat u minder druk en verzendkosten hebt;
  • betere dienstverlening voor de deelnemer, de deelnemer krijgt de mogelijkheid om de informatie te raadplegen als het hem uitkomt.

Meer informatie?

     Bezoek de contactpagina van ActuIT     

Neem contact met ons op >