Search

Persoonlijke documenten

Als onderdeel van de digitale communicatie met de deelnemer kunnen we u helpen om uw digitale dossier via een website beschikbaar te stellen. Hierdoor kan de deelnemer de documenten die hij van u ontvangen heeft op de website downloaden. We kunnen dit voor u integreren in een bestaande website, of bijvoorbeeld opnemen in een portal of pensioenplanner.

Flexibele koppeling

Bij het koppelen aan uw dossiersysteem maken we gebruik van een Futurama Webservice. Hierdoor kunnen we heel gemakkelijk aan alle mogelijke dossiers systemen koppelen. Een koppeling met een nieuw dossiersysteem kunnen we hierdoor in zeer korte tijd tot stand brengen.

Monitoring

Zoals bij alle communicatieuitingen die we voor u maken, monitoren we ook hier het gebruik van de applicatie.
Telkens als een deelnemer via de website een document opvraagt wordt dit gelogd. Hierdoor kunnen we u van allerlei informatie over het gebruik van uw website voorzien.
 
De voordelen van persoonlijke documenten op een rij:
  • heel gemakkelijk te koppelen aan uw dossiersysteem
  • volledige vrijheid in de visuele presentatie van de documenten
  • monitoring van het gebruik van de documenten

Praktijkcases

In onze showcase vindt u de volgende voorbeelden van dit product:

Snel en efficiënt
ontwikkelen en aanpassen?

Bezoek de Futurama website

Bezoek de website >


Meer informatie?

     Bezoek de contactpagina van ActuIT     

Neem contact met ons op >