Search

Pensioenregister TKP

Pensioenregister

Pensioenfondsen zijn verplicht om een digitale koppeling met het Pensioenregister te verzorgen. TKP Pensioen heeft als grote organisatie de IT-infrastructuur om deze koppeling zelf te hosten. Met de oplossing van ActuIT heeft TKP Pensioen in eigen beheer aan deze verplichting kunnen voldoen.

Bovendien hebben we door gebruik te maken van de pensioenplanners de benodigde werkzaamheden enorm kunnen beperken. Voor het Pensioenregister zijn gegevens nodig die al in de pensioenplanner aanwezig zijn. ActuIT ontwikkelde daarom een standaard-applicatie die vanuit de pensioenplanner gegevens ophaalt en omzet naar het Pensioenregister-format. TKP heeft vervolgens zelfstandig deze applicatie aan al haar pensioenplanners gekoppeld en ingericht. Met een minimum aan inspanning waren zo voor alle planners de benodigde gegevens beschikbaar.

De koppeling van deze gegevens met het Pensioenregister wordt vervolgens geconfigureerd in een speciale beheer-site, de Futurama Management Site. TKP voert zelf het beheer over deze site, en heeft de koppeling dus voor elk van haar fondsen zelfstandig ingericht. Naast de configuratie kan ook het verdere beheer van de koppeling via de Managent Site worden gedaan, bijv. het op- en afvoeren van deelnemers.

De volledige koppeling wordt gehost door TKP zelf. Dat betekent dat TKP geen enkel onderdeel van de koppeling uitbesteed, en dus op geen enkel punt afhankelijk is van een derde partij.

 
 
TKP host en beheert de koppeling zelf
Minder werk door gebruik te maken van pensioenplanners
 
 

Factsheet

Product
Pensioenregister
Klant
TKP Pensioen

Algemene informatie
over dit product?

     Ontdek meer over de producten van ActuIT     

Meer informatie >