Search

Pensioenregister Calpam

ActuIT Pensioenregister

ActuIT biedt een totaaloplossing voor de koppeling met het Pensioenregister. Pensioenfonds Calpam betreft een organisatie van beperkte omvang. Ook voor hen geldt echter de verplichte koppeling met het Pensioenregister.

De beperkte deelnemersaantallen maken het voor het fonds een te grote opgave om zelfstandig in deze koppeling te voorzien. Daarom heeft Calpam ervoor gekozen om deze verplichting in zijn geheel uit te besteden aan ActuIT.

Onze enige vraag aan Calpam hiervoor betrof de aanlevering van een Excel-bestand met de benodigde deelnemergegevens. Deze gegevens vertalen wij vervolgens naar het format dat het Pensioenregister vereist, en plaatsen we in de database op onze beveiligde Register server. Hier is de volledige infrastructuur voor de koppeling reeds verzorgd. We hoeven daarom enkel Calpam en haar deelnemers op te voeren als nieuw fonds, en daarmee is de koppeling direct verzorgd.

De enige verplichting die Calpam nog heeft betreft de periodieke aanlevering van een nieuw deelnemersbestand. Daarbij worden nieuwe deelnemers automatisch opgevoerd bij het Pensioenregister, en vertrokken of overleden deelnemers verwijderd.

 
 
Uw verplichtingen volledig uitbesteed
Veilig en betrouwbaar
 
 

Factsheet

Product
Pensioenregister
Klant
Pensioenfonds Calpam
Gebruikers
+/- 200

Algemene informatie
over dit product?

     Ontdek meer over de producten van ActuIT     

Meer informatie >