Search

Pensioenplanner KLM-Cabinepersoneel

Pensioenplanner

De pensioenplanner voor Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft al een lang verleden. De planner is in de loop der tijd steeds verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Het project toont de flexibliteit van onze dienstverlening aan. Wensen van de klant kunnen wij steeds weer in toepassingen omzetten.

Blue Sky Group is in 2004 de ‘launching customer’ van Futurama. De eerste planners die wij voor Blue Sky Group bouwen zijn voor intern gebruik door de afdeling Pensioen Service. Deze afdeling onderhoudt alle contacten met de deelnemers. Met de planners kunnen medewerkers de vragen die zij krijgen sneller en nauwkeuriger beantwoorden.

De eerste online planner die wij met Futurama voor hen bouwden was een adviessite voor o.a. het KLM Cabinepersoneel. Daarmee konden deelnemers kiezen om al dan niet over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. De site rekende op basis van de ingevoerde carrièreverwachting een advies voor.

Vervolgens hebben we in fases een pensioenplanner voor het KLM Cabinepersoneel ontwikkeld die steeds uitgebreidere functionaliteit kent. In eerste instantie wordt de planner alleen intern door de afdeling Pensioenservice gebruikt. Later wordt de site ook voor de deelnemers zelf toegankelijk gemaakt.

Op verzoek van Blue Sky Group wordt de planner in de jaren verder uitgebreid. Enkele voorbeelden:

  • De planner rekent de bruto-pensioenen om naar netto-uitkeringen. Deelnemers weten daardoor beter wat ze mogen verwachten.
  • De deelnemer krijgt hulp bij het invullen van de keuzemogelijkheden. De moeilijke pensioenkeuzes worden op een eenvoudige manier uitgelegd.
  • De planner wordt onderdeel van de deelnemersportal.
  • De bezoeker krijgt een infoscherm met de meest recente wijzigingen in de planner. Zo is ook voor de deelnemer bij wijzigingen duidelijk wat er nieuw is aan de planner.

 

 
 
Flexibiliteit Futurama maakt ontwikkelen in fases mogelijk
"Cabine" voorbeeld van doorontwikkelde planner
 
 

Factsheet

Product
Pensioenplanner
Klant
Blue Sky Group
Gebruikers
> 9000

Algemene informatie
over dit product?

     Ontdek meer over de producten van ActuIT     

Meer informatie >