Search

Algemeen

Naast specifieke checks, worden ook algemene checks uitgevoerd. Dit zijn de controles die niet onder een specifiek onderwerp vallen.

Controles

Voor het onderwerp Algemeen voeren we de onderstaande controles uit:

 1. ALG_1: Calculation type van document is Standard
  Bij calculation type is het mogelijk om 'Standard' of 'Compatibility' te gebruiken. De mogelijkheid 'Compatibility' wordt alleen gebruikt voor applicaties die voor 2013 ontwikkeld zijn en geconverteerd zijn naar een nieuwe versie van Futurama. Vanaf 2013 zijn binnen Futurama de eisen verzwaard met betrekking tot het uitvoeren van berekeningen waarbij bepaalde invoer niet goed is. Om gebruik te blijven maken van de minder zware eisen van voor 2013 zou 'Compatibility' gebruikt kunnen worden. Dit is echter niet ons beleid: we willen alleen documenten van type 'Standard'. 
 2. ALG_2: Compatibility mode van document is Futurama_Current
  Applicaties die in een versie van Futurama ontwikkeld zijn kunnen altijd geconverteerd worden naar de meest recent versie van Futurama. In sommige gevallen is het gedrag van bepaalde objecten of formules binnen Futurama aangepast. In die gevallen wordt met de Compatibility mode van het document gezorgd dat bij conversie naar de nieuwste Futurama versie het oude gedrag nog ondersteund wordt. We hebben als beleid om te zorgen dat de Compatibility mode op 'Standard' (zijnde conform het gedrag van de laatste versie van Futurama) komt te staan. Hiervoor kan het nodig zijn om wijzigingen in het model van de applicatie aan te brengen om aan te sluiten met dit gedrag. 
 3. ALG_3: Applicatiemap bevat enkel bestanden die daadwerkelijk gebruikt worden
  Wanneer een applicatie wordt opgestuurd, dienen onnodige bestanden hieruit verwijderd te zijn. Het gaat hierbij om oude versies van bestanden, of bestanden die niet meer gebruikt worden door de applicaties. Door onnodige bestanden te verwijderen, blijft de applicatiemap overzichtelijk.
 4. ALG_4: Futurama definitiebestand bevat enkel formules en objecten die daadwerkelijk gebruikt worden
  Om een applicatie overzichtelijk te houden, dienen niet gebruikte formules en objecten verwijderd te worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een financiële regeling gemodelleerd is, welke op een gegeven moment vervangen is door een andere regeling.